Wielkopostny bank dobrych pomysłów

Dodano: 11 marzec 2014 r.

Nie masz dzisiaj pomysłu na dobry uczynek? Oto nasza podpowiedź:

przeczytaj fragment z Ewangelii o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa (J 20, 1-18 lub Mt 28, 1-10 lub Mk 16,01-14 lub Łk 24, 1-12)