nr 45/2003
Michał Gryczyński

Zamyślenia nad Ojczyzną

Dodano: 31 styczeń 2004 r.

Moralność chrześcijańska nadaje patriotyzmowi rangę cnoty i ścisłego zobowiązania moralnego. Czwarte przykazanie Boże określa bowiem nie tylko relacje pomiędzy dziećmi i ich rodzicami oraz innymi członkami rodziny, a także pracownikami i pracodawcami, ale obejmuje również obowiązki obywateli wobec Ojczyzny.

Katechizm Kościoła tak oto pisze o zobowiązaniach patriotycznych chrześcijanina: "Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Podporządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej." (2239)

Stąd nasz ród

Kiedy mówimy o Ojczyźnie, mamy na myśli ziemię rodzinną, naród i jego dzieje, język, bogactwo duchowe i materialne, dziedzictwo przodków i losy przyszłych pokoleń. A miejsce swego pochodzenia otaczamy, zazwyczaj, szczególną czcią, podobną do tej, którą powinien darzyć syn własnego ojca. I nie ma w tym porównaniu nic szczególnego, skoro umiłowanie Ojczyzny wywodzi się z idei ojcostwa, na co wskazuje również łaciński źródłosłów patria. Ale jest w patriotyzmie także pierwiastek macierzyństwa, bo przecież "ziemia ojców" bywa często nazywana także "matką ziemią". Takie rodzicielskie skojarzenia przywołują klimat ciepła i bezpieczeństwa domu rodzinnego, wyrażające stałość czasu i miejsca.

Byłoby jednak nieporozumieniem sprowadzać patriotyzm wyłącznie do rangi uczucia, bo stałby się on wówczas jedynie formą sentymentalizmu. A przecież bezwarunkowe umiłowanie własnej Ojczyzny jest postawą zobowiązującą nas do czynów, budzącą gotowość poświęcenia dla niej swych sił i zdolności, a także do wyrzeczeń i ofiar oraz bohaterskiej służby w obronie zagrożonych wartości. I to nawet do granic męczeństwa, aż po ofiarę z własnego życia.

Czy Pan Jezus był patriotą?

Nie jest prawdą, jakoby chrześcijaństwo preferowało "rozmytą" formę internacjonalizmu, wynikającego z uniwersalnego przesłania Dobrej Nowiny. Wystarczy przypomnieć naród wybrany, który swoje ziemie traktował jako dar od Jahwe; Ojczyzna była dla Żydów przez wieki zarówno przedmiotem nadziei, jak i symbolem Królestwa Bożego. A kiedy po latach niewoli egipskiej posiedli w pełni ziemie Kanaan, prorocy zaczęli głosić, że jest ona tylko obrazem nowej Ojczyzny, która będzie "rajem odzyskanym".

Mamy w Piśmie Świętym także indywidualne świadectwa miłości Ojczyzny. Wystarczy przypomnieć Abrahama, który na wezwanie Boga opuścił "ojcowiznę" - bo Ur chaldejskie było jego ziemią rodzinną - i wyruszył w drogę ku ziemiom, które miały stać się dla niego i następnych pokoleń nową Ojczyzną. A Pan Jezus? Chociaż w rodzinnym Nazarecie doświadczył odrzucenia - "żaden prorok nie znalazł uznania we własnej ojczyźnie" (Mt 13, 54-57) - nie ukrywał miłości do ziemi swego pochodzenia. Jakże wstrząsający jest obraz Zbawiciela płaczącego nad Jerozolimą! To miasto nie rozpoznało czasu nawiedzenia Bożego i w konsekwencji naród wybrany został pozbawiony swej wyjątkowej misji w dziejach zbawienia. Jego miejsce zastąpił Kościół, którego członkowie pochodzą z różnych zakątków Ziemi, a ich ostateczna Ojczyzna znajduje się wysoko w niebie.

I właśnie dlatego chrześcijanie odnoszą się z głęboką czcią do swej ziemskiej Ojczyzny, bo jest ona zwiastunem Królestwa Bożego. Zanim jednak dojdziemy do tej "niebieskiej" Ojczyzny, aby wieść w niej życie wieczne, mamy ziemię, na której obecnie żyjemy. Jest ona nam - z całym dziedzictwem narodowym, bogactwem dziejów i dorobkiem kulturowym - dana i zadana, ponieważ mamy przemieniać świat i budować Królestwo Boże już tutaj, na ojczystej ziemi. O tym, jak to czynić w duchu ewangelicznym, uczą nas wybitne postacie z dziejów Kościoła, które uświęciły się dzięki bezgranicznemu zaangażowaniu w służbę Kościołowi i własnej Ojczyźnie. Wystarczy przywołać imiona Joanny d'Arc, Mikołaja z Flüe, Stanisława Biskupa, Królowej Jadwigi czy Maksymiliana Marii Kolbe.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Mocne świadectwo Katarzyny ukazuje, jak łatwo człowiek może oderwać się od Boga, licząc...

23,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

książka

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Powieść dla wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w uzdrawiającą moc miłości...

7,00 zł

opowiadania dla ducha

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł