3. Liturgia i liturgiczne życie

Andrea Gasparino

sobór pojmuje liturgię jako sprawę podstawową dla życia Kościoła: a to oznacza, że powinna ona stać się podstawowym elementem naszej egzystencji, a ściślej całe nasze życie duchowe musi zostać ukształtowane przez liturgię.

Ile osób jednak nie potrafi poddać temu duchowemu dojrzewaniu! Ilu ma błędne lub całkiem dziecinne wyobrażenie o liturgii!

Chciałbym spróbować obalić pewne błędne i dziecinne wyobrażenia.

Dla niektórych ludzi liturgia jest wypełnianiem rubryk. Rubryki to gęsty las pojedynczych rytualnych przepisów, które określały do niedawna kult religijny.

Wypełnianie rubryk jest manią sprowadzania życia liturgicznego do jednostajnego, skrupulatnego i formalistycznego przestrzegania wszystkich przepisów.

Kiedy byłem w seminarium, uczono mnie, że aby dobrze odprawić Mszę, należy przestrzegać nieskończonej ilości drobnych przepisów (pomyślcie tylko o pokłonach, było ich aż sześć rodzajów!). Nie nauczono mnie jednak z tym samym zaangażowaniem, że jeżeli Msza nie odmieniła mojego dnia, to nie była Mszą, nawet jeśli wypełniłem wszystkie rubryki, a może uczono mnie, ale nie dotarło to do mnie.

W każdym razie wypełnianie rubryk było czymś w rodzaju faryzejskiego nurtu, który ogarnął cały kult, tłumiąc go; było jak chwast, który pnąc się po ścianach Kościoła, nie wpuszczał do środka promieni słonecznych. Sobór miał odwagę powiedzieć "dość" i wyrwał chwast razem z korzeniami, nadając nowy kształt liturgii, głosząc m.in. że jest ona przejawem zaangażowania duchowego Kościoła, jest wręcz jego źródłem. Kościół nauczał, że liturgia musi być zrozumiała i aktywna, że musi być językiem żywym i stymulującym, musi być centrum religijnego życia.

Istnieje także inna błędna i bardzo rozpowszechniona idea: nazwałbym ją herezją zewnętrzności. To wiara, że sprawowanie liturgii składa się wyłącznie z pięknych ceremonii; że polega ono na eksponowaniu ludzi, śpiewaniu pięknych pieśni, ustawianiu całych zastępów kleryków itd.

Nie! Liturgia jest czymś innym; oznacza pełne oddanie się Bogu, oznacza przyjęcie życia, jakie On daje i postawienie Go w centrum naszego dnia.

Po Mszy, jeżeli odprawiłem prawdziwą liturgię, nie mogę postępować wbrew miłosierdziu, ponieważ Msza jest moim uroczystym zobowiązaniem, jest przysięgą na wierność Chrystusowi; jest moim przymierzem z Ojcem w krwi Chrystusa!

Istnieje również inne błędne bardzo rozpowszechnione wyobrażenie: że liturgiczne życie jest "interesem" Kościoła, że jest zbiorem ceremonii, poprzez które oddajemy cześć Bogu, że jest jałowym kultem. Nie! Biada, jeżeli liturgia nie wychodzi poza Kościół, biada, jeżeli liturgia jest tylko świętym zbiorem dobrych manier, ceremoniałem, który obowiązuje nas przed Bogiem, o którym zapominamy, kiedy odegramy już swoją rolę. Liturgia musi wychodzić poza Kościół, musi wejść w moje życie, towarzyszyć mi w pracy, w czasie moich spotkań, musi karmić moją miłość, iść za mną jak cień, który śledzi moje kroki.

Liturgia jest pokarmem mojej wierności względem Boga, jest prawdziwym "panem nostrum quotidianum" (naszym chlebem codziennym), który wspiera mnie każdego dnia, z godziny na godzinę.

Jeżeli tak się dzieje, liturgia naprawdę staje się życiem!

Możemy wyraźnie zaobserwować trzy stopnie liturgicznego życia:

1. Pierwszy, najniższy, reprezentuje ten, kto ociera się jedynie o liturgiczne życie: należą do niego ci, którzy nie tylko nie zastosowali w życiu tego, czego domaga się Sobór, ale którzy nawet nie zrozumieli tego, czego się domaga. Ograniczają się oni do ciągnięcia wózka złej woli za soborowymi dekretami, narzekając, że reforma liturgiczna jest sprawą gorących głów. "Idźcie w pokoju, ofiara spełniona", mówimy na zakończenie Mszy. Ktoś mawiał: "Idźcie w niepokoju, ofiara zaczęta".

2. Drugi stopień reprezentuje ten, kto dociera tylko do zewnętrznej warstwy - kory liturgii: należą do niego ci, którzy myślą, że przeprowadzą reformę liturgiczną, wprowadzając mniej lub bardziej udane nowości. Liturgia Godzinek jest jednak dla nich martwa, Msza nadal toczy się jakby obok i nic to w ich życiu nie zmienia.

3. Trzeci stopień reprezentuje ten, kto dociera do drzwi liturgicznego życia; wchodzi, ale porusza się jak obcy: należą do niego ci, którzy już odkryli, że liturgia jest karmiącą siłą, ale ich niedoskonała formacja uniemożliwia im pełne skorzystanie z tego pokarmu. Cieszą się pięknym psalmem, wkraczają w koncepcje liturgicznej celebracji, ale dla nich Msza św. nie wykracza poza bramy kościoła.

4. Na szczycie są ci, którzy docierają do serca liturgii: należą do nich ci, którzy zrozumiawszy, że liturgia musi przemienić ich życie, czują, że po Mszy nie można już postępować wbrew miłosierdziu czy zlekceważyć obowiązku. To ci, którzy zrozumieli, że całe ich życie opiera się na tym, co dokonało się rano w kościele, pojmują Komunię jako "nawrócenie w miłości, zjednoczenie serc w Chrystusie z braćmi".

Kiedy dotarliśmy do istoty prawdziwej liturgii, rozumiemy, dlaczego dzieło Soboru nie ustaje: Sobór odkrył, że liturgiczne życie jest atomową siłą, która przemieni Kościół, która nawróci parafie i doprowadzi do świętości wszystkich ludzi dobrej woli.

Kiedy odkryliśmy liturgiczne życie, wyczuwamy też przyczynę niektórych paradoksalnych wyrażeń Kościoła na temat liturgii: że liturgia jest "szczytem" życia Kościoła, że jest "źródłem" wszystkiego w Kościele, że jest "centrum", "początkiem" i "końcem" Kościoła.

Liturgia jest religią! Jest modlitwą, która staje się miłością, jest życiem, które stało się modlitwą - jest chrześcijaństwem tętniącym prawdziwym życiem.