Wprowadzenie

Rozmowy z młodymi. Podręcznik dla szkół modlitwy
Andrea Gasparino

Modlitwa powinna wzrastać

Modlitwa jest wyrazem miłości, a miłość powinna ciągle wzrastać, jeśli jest autentyczną miłością.

Modlitewnemu rozwojowi towarzyszą pewne niebezpieczeństwa: werbalizm, bądź jego przeciwieństwo: egocentryzm. Są to dwie, najgorsze chyba zasadzki czyhające na rozpoczynającego modlitewną wędrówkę. Im bardziej modlitwa staje się wewnętrzną, tym większy ma wpływ na nasze codzienne życie, na nasze decyzje, wybory, tym większą daje gwarancję, że jest modlitwą.

Poniższe studium stawia sobie za cel omówienie drogi prowadzącej do modlitwy serca, chce pokazać grożące jej niebezpieczeństwa, chce zaalarmować, tych, którzy, być może, zbłądzili i zeszli z wytyczonego szlaku na bezdroża.

Modlitwa serca, którą będziemy również nazywać "modlitwą wnętrza", towarzyszyła wielu młodym w ich duchowym rozwoju; życzymy, najpierw sobie, żeby te zapisane stronice były silnym bodźcem do nawrócenia się, do wejścia na drogę głębokiej modlitwy.