15. Oto stoję u drzwi i kołaczę

Andrea Gasparino

"Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3,20).

Ciekawy jest kontekst tych słów z Apokalipsy: fragment ten jest częścią siódmego listu, który, dyktowany przez Pana Aniołowi, skierowany jest do Kościoła w Laodycei. Pierwsze wiersze są bardzo surowe:

"Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust" (Ap 3,15-16).

I dalej:

"Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!" (Ap 3,19).

Co robić, gdy się jest letnim, gdy brak nam gorliwości, gdy całkowicie opuszcza nas, z powodu naszej winy, zapał? Jedynym lekarstwem staje się wówczas modlitwa odnowionego serca.

Letniość to okrutne zło, ponieważ oślepia, może spowodować, że powiemy sobie: "Oto, jestem już bogaty, niczego nie potrzebuję", najgorsze zło, jakie mogłoby nam się przytrafić.

Nie mówimy, w tym miejscu, o takiej letniości, która przeistoczyła się już w śmiertelną chorobę, będącą "nowotworem", mówimy o przechodzeniu "okresów letniości", kiedy gnuśność i zmęczenie biorą nad nami górę...

Co wtedy zrobić? Już odpowiadam: oto zaradczy środek: modlitwa odnowionego serca!

Letniość budzi obrzydzenie w Panu: apokaliptyczny język wyraża to celująco: "chcę cię wyrzucić z mych ust", bo i popełnione zło jest bardzo ciężkie.

Co więc robić? Lekarstwo jest nam znane: modlitwa serca!

Pan mówi nam, że pomaga nawet letnim. Co robi?

"Stoję u drzwi i kołaczę".

Co oznacza, że Pan zawsze daje nam się słyszeć, w okresach naszej letniości będzie to niezadowolenie, wyrzuty sumienia, zakłopotanie, a nawet wstręt do siebie samych. Bóg kołacze! Nie trzeba zwlekać: idź i otwórz!

Otworzenie Panu, który kołacze, jest skruchą. Jeśli odważymy się powiedzieć: jestem grzesznikiem, będzie to dokładnie czynność podejścia do drzwi, aby otworzyć Panu.

Jeśli jesteśmy w stanie letniości, to pierwszą naszą reakcją będzie popłakiwanie. Nie wolno! Pierwszą reakcją powinien być żal, rozpoznanie własnego grzechu i błaganie o miłosierdzie.

Bez gruntownej szczerości nasze drzwi pozostaną przed Bogiem zabarykadowane. Szczerość jest uczuciem, które przybywającemu Bogu otwiera drzwi na oścież. Dlatego właśnie nie wystarczy niezadowolenie z siebie, trzeba skruchy!

A co uczyni Pan? Będzie świętował z nami: "Będę z nim wieczerzał, a on ze Mną".

Będzie to początek naszej przyjaźni, wzajemnej, głębszej relacji, zacznie się nowe życie.

Oczywiście, jeśli przyjdzie On na wieczerzę, to trzeba przygotować stół. Żal to nie gadanina, ale konkretne wyznanie.

Pamiętajmy, że Przybywający nie przyjdzie z pustymi rękami; nie przyzwyczajony jest brać, przychodzi zawsze, żeby dawać.

Możemy nawet powiedzieć, że to On zastawi stół: Jego miłość jest tak wielka, że to, co my położyliśmy na stole wygląda wprost śmiesznie w porównaniu z tym, co On przyniósł.

Zaczyna się etap głębokiej modlitwy serca: jesteśmy z Nim, w Jego obecności, dziękujemy Mu, cieszymy Jego obecnością, słuchamy Go i jesteśmy uszczęśliwieni. Kochamy.

Czy również o coś prosimy? O, tak! Przede wszystkim o wierność na dzisiaj.

"Daj mi serce wielkie i wspaniałomyślne" na dzisiaj, ponieważ na jutro będę prosić Cię jutro.

Nasza miłość winna się urealnić. Jeśli nasz żal był szczery, dar nawrócenia jest gotowy: ale bądźmy realistami, prośmy o nawrócenie na dziś, nie na jutro.

Modlitwa serca przeistoczona w nawrócenie na dziś jest pewniejsza, decydująca.

Skrucha w "rozumieniu Boga" to: zawierzyć!

Skrucha w "rozumieniu szatana": to rozważać!

Nie ma takiego grzechu, którego nie można zadośćuczynić, wiedząc, że Jezus odkupił za nas wszystko.

"Modlitwa serca jest jak "iskra prawdziwej miłości Boga, którą Pan zaczyna zapalać w duszy".
Święta Teresa z Avila, Autobiografia