16. Najdoskonalszy wzór

Andrea Gasparino

"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie". (J 19,25-27).

Stajemy wobec wielkiego modelu modlitwy serca: Maryja pod krzyżem daje przykład modlitwy serca wywierający wrażenie.

Ostatnia lekcja w szkole Jezusa, dana Apostołom, miała miejsce w Getsemani, gdzie uczniowie byli świadkami niebywałego wydarzenia, doświadczyli, jak wielką miłością Chrystus kocha Ojca, bowiem na modlitwie serca pocił się On krwią.

Teraz, na Golgocie, lekcji udziela Przenajświętsza Maryja, wielka mistrzyni modlitwy serca!

Maryja jest tam, ukrzyżowana razem z Chrystusem. Nic nie robi, nie mówi, nie płacze, jest "tylko" ukrzyżowana z Nim, tam będąc, pomaga Mu umrzeć.

Kiedy nasza modlitwa serca będzie bezinteresownym trwaniem przed Bogiem, kiedy będziemy gotowi dla Niego na wszystko, oddani Mu i ukorzeni u Jego stóp, wtedy możemy powiedzieć, że nasza modlitwa ma cechy doskonałości.

Nie trzeba mówić, wystarczy kochać.
Nie potrzeba słów, wystarczy ofiarować siebie.
Nie trzeba dyskutować, wystarczy dać wszystko.

Maryja nie mogła być gdzie indziej, jest tam, ponieważ tam jest Jej miłość. Kiedy kochamy, nie możemy nic innego robić jak tylko trwać na modlitwie serca. Czujemy, że wszystko inne nie wystarczy: być tam i kochać.

Bądźmy jednakże uważni! Możemy kochać, ale później już nie ruszyć się z miejsca! Modlitwa serca jest kwiatem, który zawsze zrodzi owoc. Modlitwa powinna więc przeistoczyć się w nawrócenie.

Dlaczego Maryja jest pod krzyżem? Żeby płakać? Nie! Mówi Jean Vanier: "Nie jest tam, żeby płakać nad sobą samą, nie jest tam, żeby powiedzieć: oto, zostawia mnie, albo, żeby powiedzieć: Teraz potrzeba, żeby zstąpił z krzyża. Jest tam, ponieważ wie, a wiedzę swą czerpie ze swej wiary, czym jest tajemnica cierpienia i wie, że ta godzina jest godziną Chrystusa, że jest to godzina odkupienia".

Prawdziwa modlitwa serca jest ogołoceniem siebie, jest trwaniem przed Jezusem i daniem Mu czegoś, co jest w nas najlepsze, na tyle, na ile potrafimy.

"Maryja znała i uwierzyła Jezusowej tajemnicy cierpienia i chce być z Nim, chce razem z Nim przeżywać tę tajemnicę, nie myśli o ucieczce. Jest tam i mówi: "Razem z Tobą ofiaruję siebie Ojcu dla zbawienia świata", ponieważ odkryła, że w tajemnicy cierpienia ukryta jest płodność" (Jean Vanier).

Modlitwa jest takim właśnie byciem, kochaniem z Nim, przez Niego, w Nim; dając wszystkim siebie razem z Nim i dla Niego, i w Nim; pomagając wszystkim z Nim, dla Niego, w Nim.

Modlitwa serca, w pewnym momencie, wymaga, by objąć nią wszystkich, chce być krzykiem miłości za tych, którzy nie umieją kochać, wdzięcznością za tych, którzy nie potrafią dziękować, błagającym wołaniem za tych, którzy nie potrafią tego czynić.

Modlitwa serca powinna stać się ofiarą za innych; miłością do Boga i bliźnich.

Prawdziwą modlitwę serca charakteryzują trzy, zasadnicze cechy:

  1. jest miłością bezinteresowną;
  2. trwamy w ciszy przed Bogiem, nie zajmuje nas żadna myśl, nie rozważamy;
  3. centrum naszej modlitwy zajmuje Bóg.

Jeśli te trzy cechy występują równocześnie, to mamy do czynienia z prawdziwą modlitwą serca.

Kiedy modlitwa serca dokonuje się w ciszy naszego błagania wiary i miłości to rozważnym jest, aby nasze błaganie było na dziś. To skonkretyzowanie pragnień wspomaga jego skuteczność.

Co więcej, bardzo ważną rolę odgrywa fakt, aby nasze błaganie wiary nie tylko koncentrowało się na dzisiaj, ale byśmy poszli w tym dalej, określając specyfikę dnia, okoliczności, jakie będą mu towarzyszyły, a wszystko po to, by czuwać i strzec naszej miłości.

"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego..." (J 19,25).

Czy stać na dostateczny realizm: matka w obecności torturowanego syna, wyśmiewanego, krzyżowanego - powinna być u granic rozpaczy?

Maryja taką nie była. Maryja była u granic swego ofiarowania.

W ciszy, ofiarowująca siebie z Chrystusem, aż po ostatnie cząstki swego bytu: oto Maryja z Golgoty, oto Jej modlitwa serca.

Nawet, gdybyśmy tego pragnęli, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie cierpienia, męki Maryi znoszonej przez Nią w modlitwie, na górze kalwaryjskiej.

Kalwaria to Jej Getsemani, to Jej męka, Jej ofiara.

Inna, bezsilna matka, na widok torturowanego syna krzyczałaby: "Ukrzyżujcie mnie, zamiast mojego syna". Maryja na Golgocie została ukrzyżowana bez krzyża, stała się ofiarą bez rozlewu krwi, przebita bez gwoździ, ubiczowana bez użycia biczów.

Ta Jej obecność, wypełniona cierpieniem i udręczeniem, każe nam pomyśleć o naszej odpowiedzialności na modlitwie sercem: łatwo jest bowiem zamienić ciszę na pustkę, na występowanie ciągłego roztargnienia.

Cisza winna być zorganizowana, podtrzymywana, karmiona głębią. Jeśli cisza zbyt jest zdominowana przez roztargnienia, uczyńmy ją nieustającym krzykiem serca. Modlitwa błagania może stać się prawdziwą modlitwą serca.

Natomiast, jeśli faktycznie króluje cisza, przedłóżmy ją ponad wszystkie słowa.

Czasem, na modlitwie, zawładnie nami ociężałość i znużenie, ale, jeśli kochamy, to powinniśmy stanowczo na to zareagować.

Chyba łatwo jest się domyśleć, iż w modlitwie serca często powinniśmy zwracać się o pomoc do Matki Bożej: "Módl się za nami, grzesznymi!".

Ona, z pewnością, będzie potrafiła podtrzymać nasze pragnienie modlitwy.

Bardzo istotnym i skutecznym środkiem jest poświęcenie, w czasie modlitwy serca, sporo wysiłku na to, aby ubłagać Ducha Świętego, żeby nam dał zdolność kochania. Taka jest bowiem rola Ducha w nas: wspierać naszą miłość, podtrzymywać ją.

Maryja stojąca pod krzyżem uczy nas, że modlitwa jest ofiarowaniem siebie Bogu, jest wspaniałomyślnym darem z siebie, jest złożeniem ofiary razem z Chrystusem.

Modlitwa serca rozpoczyna dzień, później okaże się czy faktycznie potrafiliśmy kochać.

Jeśli intensywnie kochaliśmy, cały nasz dzień wypełniony był łaską.

Nie czyńmy modlitwy serca trudniejszą niż ona w rzeczywistości jest: co więcej, jeśli składają się na nią gorące i nieprzerwane błagania, kierowane do Pana, to jest, po prostu, łatwa. Można ją nazwać modlitwą ubogich.

Winna ją cechować odwaga ubogich: kto bardziej potrafi wykrzyczeć swoją wiarę w Pana? Niewidomy z Jerycha nie potrzebował żadnej "szkoły modlitwy", żeby modlić się sercem, zatrzymał nawet Jezusa i poprosił o dokonanie cudu!

Nie trzymajmy na uwięzi naszej modlitwy, nie wkładajmy jej w schematy, niech nie będzie ona prefabrykatem: miłość nie potrzebuje schematów!

Miłość nie znosi wprost ram, dojdźmy do sedna. Trzeba kochać i być obecnym! Niech On będzie w centrum naszej uwagi, ot i wszystko.

A później, patrz na Jezusa oczami Maryi! Gdyby to Maryja klęczała obok mnie, gdyby to Ona zechciała modlić się ze mną modlitwą serca, to co czyniłaby, co mówiłaby, jak kochałaby?

To nie jest niemożliwe. Można urzeczywistnić taką Jej obecność. Łączy mnie bowiem z Nią świętych obcowanie, mogę błagać, mocą wiary, o Jej obecność przy mnie, ażeby pomogła mi uczynić moją modlitwę serca żywą i głęboką.

Modlitwa jest czymś fundamentalnym dla nas, ale czymś jeszcze bardziej podstawowym jest okres po modlitwie: relacja miłości winna przemienić się w posłuszeństwo, winna emanować na całe nasze życie.

Nie ma miłości bez posłuszeństwa. Kto kocha, ten jest posłuszny. Kto kocha, ten całą swoją wolność, całą swoją wolę powierza Bogu.

Starajmy się, by nasza miłość miała wpływ na nasze dzisiaj, i w dniu dzisiejszym starajmy się szukać takich okoliczności, w których, z Bożą pomocą, będziemy mogli wypróbować naszą miłość.

"Zakończeniem naszej modlitwy powinna być miłość i konkretne zobowiązania naszej woli, a nie intelektualne spekulacje".
Święta Teresa z Avila, Twierdza wewnętrzna