17. Jeśli mnie kto miłuje...

Andrea Gasparino

"Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać" (J 14,23).
"Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie" (Mt 6,6).

Te dwa pouczenia Jezusa dobrze się nawzajem uzupełniają i w jasnym świetle przedstawiają piękno modlitwy serca.

Zawsze jesteśmy kuszeni, by poprzestać na małym, by zatrzymać się u progu modlitwy, by wybrać to co łatwe, co wygodne, nie wymagające zbytnich starań.

Czytać, mówić i myśleć jest pewną wygodą, ale czytanie, mówienie i myślenie nie jest jeszcze kochaniem.

Czy nie jest to upokarzające tak łatwo zaniedbać nasz żywy kontakt z Bogiem obecnym w nas?

Czy nie jest nierozsądnym ten, kto zachowuje się tak, jakby problem nie istniał?

Najpierw trzeba być przekonanym o tym, o czym zaświadczył nam Jezus, że możemy stworzyć w sobie miejsce, w którym będziemy spotykać się z Bożą obecnością, jest nim nasze serce.

Tak więc nie musisz daleko Go szukać, nie potrzebujesz nawet wybierać się w tym celu do kościoła: Bóg jest dla ciebie dostępny w swojej tajemnicy Trójcy Świętej, kiedy tylko chcesz i dopóki chcesz, wystarczy, że ty staniesz na wysokości zadania.

Jeśli Mnie kto miłuje
Moją sprawą więc jest zaaranżowanie miejsca spotkania z Nim, wystarczy, że będę kochać.

będzie zachowywał moją naukę
Jezus uczy mnie, że miłość wymaga posłuszeństwa. Gdy mi jej brakuje, to, w zasadzie, nie mam nic na usprawiedliwienie: Pan dał mi przecież swoje Słowa, które wszystko mi ułatwiają, czuwają również nad moją dobrą, choć słabą wolą, wystarczy, tylko, bym nimi żył.

Ojciec mój umiłuje go
Na miłość Ojciec odpowiada miłością, i to z taką gotowością, że nie można zwątpić, zresztą, mamy zapewnienie Jezusa.

I przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać
Miłość Ojca znajduje swój wyraz w zadziwiającej i niesłychanej odpowiedzi: Ojciec wybiera na swoje mieszkanie moje serce.

Obietnica Jezusa wydaje się być niewiarygodną, ale jest przecież Słowem Bożym, pewnym jak skała: moja miłość doświadczy więc cudu, Bóg znajdzie sobie we mnie mieszkanie.

Nasze serce będzie większe niż Kościół, piękniejsze od każdej katedry. Żadna bazylika nawet nie może się z nim równać.

Jeśli więc takie miejsce wybrał sobie Bóg, nie mogę przyjąć takiej wiadomości obojętnie. Skoro więc, pragnę się modlić, wystarczy, bym zatopił się w głębi mego serca, zamknął za sobą drzwi i cieszył się Jego obecnością.

Muszę zamknąć drzwi za sobą, uczy mnie Jezus, czyli muszę odrzucić każdą inną myśl, każde inne uczucie i odnaleźć się w Nim; powinienem pozostawić za sobą wszelkie zmartwienia, kłopoty, zabawy, wystawić za drzwi problemy, zadania i tylko być z Bogiem.

Pokusa wniesienia ze sobą bagażu, waliz i toreb, jest wielka, ale nie ma sensu. Kiedy jestem z Bogiem, czyż nie mam wszystkiego? I czy wszystko nie staje się prostsze? Czego mi może jeszcze brakować, skoro sam Bóg jest ze mną?

Jedno tylko muszę wziąć ze sobą: moją miłość, moje zaangażowanie się w Nim, moje pełne oddanie się Jemu.

Zachować tylko ciszę? O, nie, to za mało, to zbyt ryzykowne zatrzymać się tylko na tym.

Nie! Kochać, być u Boga, ażeby Bóg był wszystkim dla mnie, moim centrum, ośrodkiem moich myśli, moich zabiegów, mojej miłości, Panem mojego czasu.

Kochać! Ale jak?

Wyjaśnił to Jezus: przyjąć Jego słowo, zadomowić się w nim, tak, by przeniknęło mnie, abym w pełni był mu posłuszny, abym je uczynił swoim.

A teraz, uwaga: drzwi mojego serca mają być zamknięte na klucz, a nie tylko przymknięte, ponieważ pokusa zrobienia małej wycieczki do własnych spraw, zajęć, problemów będzie bardzo silna.

Trzeba trwać przy Nim, czyniąc Go centrum mojej uwagi.
Sprawienie, by tylko On zaprzątał moje myśli, moją uwagę, by tylko On był moją miłością - wymaga od nas dużej porcji dobrej woli i ciągłych jej "dostaw".

Powinienem robić to, czego potrzebę czuję, i powinienem być w tym zdecydowany i twórczy.

Jeśli moje "bycie obecnym" zaczyna być trudne, to może lepiej będzie jeśli wyznam mu swą wiarę, uczynię to z mocą.

W zasadzie, chyba to wszystko nie jest takie trudne, bo kto nie potrafi błagać, prosić, wzywać pomocy?

Czy żebrak potrzebuje nauczyciela? Czy rozbitek na morzu potrzebuje instruktora, który nauczyłby go wzywać pomocy?

Tak, modlitwa serca jest modlitwą ubogich, jest w ich gestii.

Pragnienie doświadczenia doskonałej ciszy może być dla nas nie lada zasadzką. Może być nam dane przeżyć chwile pełne doskonałego światła, doskonałej ciszy, ale są to tylko chwile darowane nam przez Boga. Trzeba cieszyć się nimi w głębokiej pokorze i z wdzięcznością, nie przyjmujmy ich jak coś naturalnego, nawet w chwilach największego zapału i gorliwości.

Najważniejsze to kochać, a nie zachowywać ciszę; najważniejsze to być, razem z naszą dobrą wolą, przed Bogiem i to za wszelką cenę.

"Osiągnąć pokój serca to już tak wiele".
Święty Jan od Krzyża