19. Drugi etap: Pozwolić siebie kochać

Andrea Gasparino

Jesteśmy już na drugiej sali gimnastycznej modlitwy serca. Oczywiście, język, jakim się porozumiewamy nie jest właściwy, ale mam nadzieję, że używane przenośnie są dobrze rozumiane.

Jest wiadome, że im bardziej się kocha, tym większą odczuwa się potrzebę skupienia uwagi na miłości Boga do nas i na przyzwoleniu, by On nas kochał.

Jezus powiedział: "Kto Mnie miłuje... również Ja będę Go miłował i objawię mu siebie".

Im bardziej modlitwa stanie się miłością, tym szersze otworzą się horyzonty miłości Boga do nas, tym pilniejszym będzie pozwolić zawładnąć siebie tą miłością.

Nie potrafisz kochać? To pozwól się kochać!

Może się tak złożyć, że w modlitewnej wędrówce serca wyłoni się ogromna potrzeba skupienia całej naszej uwagi na Bogu i Jego miłości. Jest to faza dojrzewania naszej modlitwy serca.

Na początku, będąc pod wpływem łaski, czuje się tylko gorącą potrzebę bycia konkretnymi w miłości, w ten sposób wyraźnie akcentowana jest nasza odpowiedzialność za nawrócenie.

Później, natomiast, cała nasza uwaga skupia się na Bożej miłości.

Pozwolić się kochać!

Jeśli trudno jest kochać, to wszyscy powinni potrafić pozwolić kochać siebie; w rzeczywistości, jest to przejściowy etap dojrzewania w modlitwie serca.

To bardzo ważne, aby na początku modlitwy serca, zatopić się w pokornym i gorącym wzywaniu Ducha Świętego, prosząc Go, aby nauczył nas kochać, aby nauczył nas zamieniać modlitwę w miłość, aby pomógł nam pojąć i przyjmować Bożą miłość, w ten sposób nauczymy się przyzwalać, aby Bóg nas kochał.

Co to, w rzeczywistości, oznacza?

Pozwolić się kochać - to być całkowicie obecnym przed Bogiem w pełnej dyspozycyjności.

Pozwolić się kochać, to w centrum swojej uwagi umieścić Boga i Jego wolę, oddając Mu się.

Ojciec de Foucauld wyrażał to, modląc się:
"Uczyń ze mną to, co Ci się podoba,
jestem gotowy na wszystko, zgodzę się na wszystko,
wystarczy, że Twoja wola we mnie się wypełni.
...nic więcej, mój Boże, nie pragnę.
Oddać się Tobie, to dla mnie wymóg miłości,
zaufać Tobie bez końca,
spocząć w Tobie...".

Pozwolić kochać siebie, to inaczej wybierać zawsze i wszędzie wolę Bożą.

Pozwolić kochać siebie, to decyzja stania się, nawet w małych rzeczach, Bożą radością.

Roztargnienia

Roztargnienia są udręką dla modlitwy serca. Już modlitwa ustna poddawana jest tej próbie, modlitwa serca, będąca modlitwą milczenia, odczuwa je jeszcze intensywniej.

Ale, stopniowo, stopniowo, również roztargnienia mogą być użyteczne w modlitwie serca, wystarczy zmienić taktykę.

Zwykle staramy się ustrzec przed nimi. A teraz: nie! Każde roztargnienie, z reguły, niesie w sobie odrobinę światła-wiedzy o nas samych.

Jeśli odpowiemy na roztargnienie ze spokojem, wychodząc mu naprzeciw i pytając: na co to roztargnienie zwraca mi uwagę? Często zauważymy, że roztargnienie mówi nam o czymś ważnym, co nas dotyczy. Najczęściej ujawnia naszą nędzę, małostkowość lub inny naglący problem.

Takie sprawy należy przedstawić Panu na modlitwie wskazując na naszą nędzę, na nasze duchowe ubóstwo: "Czy widzisz, Panie, jaki jestem? Spójrz, jak bardzo Cię potrzebuję! Uzdrów mnie, Panie!".

Okazuje się, że roztargnienia podnoszą temperaturę i nadają koloryt naszej modlitwie milczenia.

Trzy testy

Należy często weryfikować naszą modlitwę serca, ponieważ niewiele trzeba, aby uległa spaczeniu.

Oto trzy, sprawdzające ją testy:
- czy jesteśmy w Bożej obecności? Czy jesteśmy obecni przed Wieczną obecnością?
- czy centrum naszej modlitwy jest Bóg? Czy może my sami? On czy nasze problemy?
- czy nasze przebywanie z Nim jest miłością?

Kiedy testy wypadają pomyślnie to znaczy, że nasza modlitwa jest wiarygodna, stała.

Na tej podstawie można wnioskować, że modlitwa serca nie jest łatwa, zwłaszcza kiedy umysł bywa zmęczony albo serce zbyt pobudzone. Należy czuwać nad naszym spokojem. Tylko wysiłek, włożony w zachowanie naszego wewnętrznego pokoju, przezwycięży różne, grożące naszej modlitwie przeszkody.

Modlitwa serca daje najwięcej radości z obcowania z Bogiem.

To wielka szkoła modlitwy.

"Serce jest panem, królem wszystkich innych członków ciała człowieka. Wystarczy, że jeden raz łaska zadziała w sercu człowieka, to zaraz zostanie to przeniesione na całego człowieka. To dzięki sercu łaska może rozsiewać wokół wszelkie dobro".
Święty Makary, XV Kazanie