21. Stałe punkty

Andrea Gasparino

Oto kilka, podsumowujących uwag.

1. Modlitwa serca jest, przede wszystkim, wejściem w głąb nas samych, po to, by spotkać Boga.

Jest, przede wszystkim, uświadomieniem sobie obecności Boga w nas.

Nasze skupienie na modlitwie nie jest niczym innym, jak tylko spotkaniem się z Bogiem w głębi naszego bytu.

"Jeśli Mnie kto miłuje... Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać" (J 14,23).
"Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?" (1 Kor 3, 16).

Nie ma wstępu do własnego wnętrza ten, kto kocha hałas, kto jest powierzchowny i kto boi się ciszy.

2. Modlitwa serca wymaga zadania sobie - pewnego rodzaju - gwałtu, ponieważ jest przejściem od świata zmysłów do świata wewnętrznej głębi.

Jest wejściem w inną rzeczywistość, jest brnięciem pod prąd, jest naszą reakcją na powierzchowność.

Nasza wrażliwość jest silnie rozbudowana; wiele nas kosztuje koncentracja, uczynienie ciszy, zatopienie się w głębi naszego sumienia.

3. Modlitwa serca zawsze jest nawróceniem, bo zawsze jest przejściem z rozproszenia w skupienie. A w skupieniu właśnie następuje zderzenie się z naszą nędzą.

Modlitwa serca zawsze zaczyna się w szczerości i pokorze.

Jest zderzeniem się z naszą aktorszczyzną, od której pragniemy się uwolnić, jest spotkaniem się z naszymi ranami, które chcemy uzdrowić.

Takie zderzenie się jest konieczne, żeby dobrze się wybrać w modlitewną wędrówkę serca.

4. Oto niektóre przesłanki, niezbędne w modlitwie serca:
SPOKÓJ - niespokojny duch nie może wejść w głębię samego siebie.
CISZA - skupienie się w hałasie jest niemożliwe.
UPORZĄDKOWANIE I OCZYSZCZENIE - wymóg podobania się Bogu w czasie spotkania - jest podstawowy.
POKORA - uczynić w sobie prawdę, wchodząc w ten sposób w relację z Duchem prawdy. Kiedy jesteśmy "prawdziwi" to znaczy, że mamy żywy kontakt z Duchem prawdy.

5. Ażeby nasza modlitwa dawała gwarancję wiarygodności, powinna otwierać się na aktualną rzeczywistość, a nie na jutrzejszą; na faktach a nie domniemaniach.

To dzień dzisiejszy nas interesuje. To fakty dnia dzisiejszego najbardziej nas interesują. Miłość albo natychmiast zaczyna działać, albo nie jest miłością.
Modlitwa serca jest konkretna i bezpośrednia w miłości.

6. Na konkretną miłość nie składa się sentymentalizm, ale konkretne decyzje.

Dopóki nie "weźmiemy na muszkę" naszych wad, poczynając od najgorszych i dopóki nie poddamy ich naszej terapii w modlitwie serca, możemy wątpić o naszej modlitwie.

Modlitwa serca jest zdecydowaniem się na walkę.

W rolnictwie, rozwodniony środek owadobójczy nie tylko jest bezużyteczny, ale nawet korzystnie wpływa na gąsienicę, która pożera rośliny.

Jeśli więc szybko nie podejmie się odpowiednich zabiegów, to nasze wady - w miarę upływu czasu - nie tylko się nie zmniejszą, ale się wzmocnią.

Modlitwa jest źródłem zaduszonym zaroślami, kiedy się ich pozbędziemy, woda zacznie bić pełnym strumieniem.

Jesteśmy uczynieni dla głębi, ale wszystko nas rozprasza. Największym rozproszeniem jest grzech.

Więź pomiędzy modlitwą a nawróceniem jest bardzo ścisła i nierozwiązywalna.

7. Modlitwa serca nie jest czymś trwałym, niezmiennym. To odwieczny, egzystencjalny problem, przypominający nam o tym, że jesteśmy słabi.

Również Sakramenty mogą stać się tylko przyzwyczajeniem, zważywszy, że nawet osoba Jezusa straciła na swej doniosłości dla Apostołów z powodu ich nieustannego z Nim przebywania.

Jak temu zaradzić? Intensywną i nową troską o sprawy życia wewnętrznego.

Nie ma innego lekarstwa: refleksja, skupienie, przebywanie na "pustyni" (lek na płytkość, pobieżność).

8. Modlitwa serca powinna przynosić owoce, powinna rozpalić w nas płomień. Jeśli jednak nasz silnik się nie włączy, to znak, że kluczyk nie funkcjonuje, to znak, że modlitwa serca nie odbyła się lub, że były to tylko słowa czy też piękne myśli.

Trzeba, żeby owoce były widzialne i to szybko, ponieważ jeśli miłość zapłonęła, to coś powinno drgnąć.

9. Modlitwa serca nie powinna utonąć w schematach, nie może być sformalizowana. Nie polega na przestrzeganiu określonych reguł, ani surowych przepisów, nawet jeśli dobrze jest, na początku, używać wszystkich zalecanych środków ułatwiających koncentrację.

Miłość nie ma ram, obala wszystkie kanony. Niemniej, prawdziwa miłość ma zawsze te same oznaki.

Pozwólmy prowadzić się Duchowi. Celujmy w sam środek: kochajmy! A resztę po prostu, pomińmy.

Jeśli jądro naszej modlitwy jest zdrowe, to znak, że nie pochłonęły nas schematy.

10. Modlitwa serca wymaga dobrej woli i zdecydowania: wystarczy trochę lenistwa i już idziemy na ugodę.

Mówi się, że butelkę dobrego wina łatwo jest zepsuć, wystarczy niedokładnie ją zamknąć.

W modlitwie serca płaci się za każde niedbalstwo.

11. Znamy zagrożenia, jakie niesie przesadne używanie schematów i metod, niemniej musimy potwierdzić, że modlitwa serca, dlatego, że jest trudna, wymaga pewnych organizacyjnych wsparć.

Wola potrzebuje pewnych "kolein" czyli metod, granic i obwarowań.

12. Jest psychologicznie udowodnione, że nasz umysł nie potrafi myśleć o dwóch rzeczach naraz.

W modlitwie serca, jeśli zacznę za dużo rozważać, oderwę się od Bożej obecności: myśli i słowa mogą mnie daleko odsunąć od koncentrowania się na Bogu.

13. Pierwszy owoc modlitwy serca jest zrozumieniem, tego, że nie potrafimy się modlić, oraz, że na modlitwie nieustannie szukamy samozadowolenia.

"Modlitwa jest zatrzymaniem przepełnionej miłością uwagi na Bogu: im więcej miłości, tym modlitwa intensywniejsza".
O. de Foucauld
Komentarz do Ewangelii św. Łukasza