Grzegorz Gugała

Wyjście z krainy smoków

Armia - "Droga"

Dodano: 15 październik 2008 r.

Każda kolejna płyta Armii przynosiła nowy sposób myślenia o Bogu, odmienioną Jego koncepcję. Obraz Boga ulegał stopniowej transformacji, przechodząc od panteistycznego uduchowienia przyrody ( płyta "Armia") do Boga ujętego w ramy gnostyckiej religii (płyta "Legenda"). Owa przemiana jest wyrazem rozwoju duchowego autora tekstów, obrazem poszukiwania Boga, który jest Pięknem, Dobrem i Miłością. Już na płycie "Legenda" można zauważyć kierunek, a zarazem cel poszukiwań człowieka, jakim jest Bóg osobowy, Trójjedyny. Teksty "Legendy" wskazują (co prawda pośrednio) na Boga chrześcijan, który przynosi w darze dla człowieka zbawienie. Na kolejnych płytach intuicje te znalazły swoją kontynuację i rozwinięcie. Jedną z takich płyty jest "Droga", wydana w 1999 roku.

...ciąg dalszy

Rock w tradycji Kościoła

Ostatnią piosenką na płycie "Droga" jest utwór "Jezus Chrystus jest Panem". Tekst od początku do końca mówi o Synu Bożym, przedstawiając Go najpierw jako "Pana panów" i "Króla królów", do którego należy cała ziemia i wszystko, co ją napełnia. Dalej autor, posługując się fragmentem Listu św. Pawła do Filipian, przedstawia Jezusa jako wzór najdoskonalszej pokory i uniżenia. Oto Jezus, Syn Boży, wyniszczył samego siebie, stając się człowiekiem poprzez to, że przyjął na siebie postać Sługi, Sługi Jahwe. Jego posłuszeństwo osiągnęło doskonałość, ponieważ stał się posłusznym aż do śmierci, "śmierci złoczyńcy, śmierci grzesznika" - do śmierci na krzyżu. Poprzez pokorę i posłuszeństwo, śmierć i zmartwychwstanie Jezus stał się Zbawicielem i Odkupicielem całego stworzenia, dlatego Bóg wywyższył Go i dał mu "imię ponad wszelkie imiona". Jezus jawi się jako Bóg - człowiek, Pan i Król całego stworzenia darzący człowieka nieskończoną miłością. Należy tu zwrócić uwagę na to, że Budzyński w tym utworze nie tworzy własnej artystycznej wizji Boga, ale posługuje się zakorzenionymi w tradycji obrazami, a nawet sformułowaniami zaczerpniętymi z Pisma św. i liturgii, utrwalonymi w codziennej praktyce kościelnej. Ma to dość istotne znaczenie - indywidualista, człowiek sztuki, jakim jest Budzyński, pisząc teksty Armii rezygnuje z własnych nowatorskich koncepcji, zgadzając się na uczestnictwo w wielowiekowej wspólnocie, uświęconej obecnością Chrystusa w Tradycji Kościoła.

Duch i Droga - piękno zbawi świat!

Chrześcijańskie teksty Armii można scharakteryzować jako wyznanie wiary w Boga Trójjedynego, jako ukoronowanie poszukiwania oblicza Boga, który jest Miłością, Prawdą, Dobrem i Pięknem. Przyglądając się kreacji wizerunku Boga na przestrzeni kilkunastu lat istnienia zespołu Armia, można zauważyć ciekawą ewolucję: od Boga jako rozmytego w przyrodzie Dobra, poprzez Boga gnostyków, będącego Światłem, Dobrem, itd., aż do Boga Starego i Nowego Testamentu, Osobowego Boga, który jest Miłością, Ojca, Syna i Ducha Świętego, obecnego w Kościele, jego Tradycji oraz we współczesnej wspólnocie.

Da się również zauważyć wzajemne przenikanie się poszczególnych wizji Boga. Dotyczy to szczególnie płyty "Legenda", w której występowały elementy gnostycyzmu i chrześcijaństwa. Późniejsze płyty, "Duch" i "Droga", odznaczają się typowo chrześcijańskim spojrzeniem na Boga. Należy podkreślić częste inspiracje Pismem Świętym, łącznie z cytowaniem całych fragmentów opisujących przymioty Boga. Wizja Boga zawiera podstawowe kategorie właściwe chrześcijańskiej doktrynie, w której Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi, jest Starotestamentalnym Bogiem Jahwe. On z miłości posłał swego Syna na ten świat, aby go zbawić. Jezus Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem i przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył grzech i śmierć, dając człowiekowi w darze życie wieczne, miłość nieskończoną - za darmo.

Każda kolejna płyta Armii jest odbiciem innych wpływów światopoglądowych. Najkrócej ową ewolucję można ująć w ramy przechodzenia od panteistycznej wizji rzeczywistości Boga, świata i człowieka, poprzez gnostyckie spojrzenie, aż do stricte chrześcijańskiej koncepcji rzeczywistości, opartej na duchowości ruchu Drogi Neokatechumenalnej. Inaczej mówiąc, całe przesłanie tekstów Armii jest pewną drogą, poszukiwaniem Boga, który jest Pięknem, Miłością, Dobrem.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

św. Jan Bosko

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł