mk

Pielgrzymuj ze Skautami Europy

Dodano: 16 wrzesień 2013 r.

Skauci Europy zapraszają do wzięcia udziału w pielgrzymkach wszystkich powyżej 17 roku życia, którzy zainteresowani są wspólnym przeżyciem czasu przygody, przyjaźni i modlitwy.

Wrzesień każdego roku jest tradycyjnie czasem wędrówek uczestników najstarszej gałęzi wiekowej Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (polskiej organizacji Skautów Europy), która grupuje młodzież męską i żeńską powyżej 17 roku życia (a także dorosłych szefów – instruktorów) w dwóch odrębnych organizacyjnie i metodycznie sekcjach: wędrowników i przewodniczek.

W dniach od 20 do 22 września 2013 roku odbędzie się pielgrzymka przewodniczek do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach koło Kielc. Hasłem przewodniczek będzie "Ku mocnej wierze". Spodziewany jest udział ponad 200 uczestniczek z całej Polski, które wędrować będą w trzech osobnych grupach. Specjalnymi gośćmi przewodniczek będą Małgorzata i Robert Telus, którzy oprócz trójki własnych córek, stanowią rodzinę zastępczą dla czwórki kolejnych dzieci (Pan Robert jest zaangażowany ponadto w wiele dzieł charytatywnych i społecznych).

Wędrownicy, już po raz dwudziesty, będą pielgrzymować do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w dniach od 26 do 29 września 2013 r. Ich pielgrzymka przebiegać będzie pod hasłem "Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.". Specjalnym gościem będzie ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej JE Biskup Edward Dajczak, który wygłosi specjalną konferencję oraz będzie odpowiadał na pytania. Gościem wędrowników będzie również Martin Hafner, komisarz federalny Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy - Federacji Skautingu Europejskiego (międzynarodowego prywatnego stowarzyszenia wiernych świeckich, do którego należy SHK-Z FSE). Organizatorzy spodziewają się blisko 400 uczestników.

Pielgrzymki będą posiadały charakter wędrówki harcerskiej (z takimi elementami jak gotowanie na ogniskach, noclegi pod namiotami, ogniska z przedstawieniami), a jednocześnie tradycyjnej pielgrzymki (niesienie chorągwi i feretronów, codzienna Msza Św., różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa, modlitwa indywidualna). Wędrownicy zorganizują ogniska ewangelizacyjne dla mieszkańców miejscowości przez które będą pielgrzymować. W sobotę 28 września 2013 r. wszyscy z nich będą uczestniczyć w przedstawieniu pod tytułem "Początki Państwa Polskiego wg. kroniki Galla Anonima".

Skauci Europy zapraszają do wzięcia udziału w pielgrzymkach wszystkich powyżej 17 roku życia, którzy zainteresowani są wspólnym przeżyciem czasu przygody, przyjaźni i modlitwy.

Skauci Europy to dynamicznie rozwijająca się organizacja harcerska (od 2010 r. liczebność organizacji zwiększyła się o ponad 80%) skupiająca ok. 2800 osób z 60 miast i miejscowości w całej Polsce, od 1995 r. należąca do Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy - Federacji Skautingu Europejskiego.

Celem Skautów Europy jest pomoc rodzinom katolickim w integralnym wychowywaniu dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie ludzkim, jak i nadprzyrodzonym. Cele szczegółowe zawierają się w 5 punktach: troska o zdrowie i rozwój fizyczny, kształtowanie zmysłu praktycznego, formacja charakteru, służba bliźniemu, formacja religijna. Idea wychowawcza oparta jest o trzy filary: tradycyjną pedagogikę skautową, wiarę chrześcijańską i jedność Europy chrześcijańskiej. Praca wychowawcza odbywa się w dwóch odrębnych nurtach: harcerek i harcerzy. Dzielą się one na trzy gałęzie wiekowe stanowiące komplementarny system wychowawczy, obejmując dzieci i młodzież od 9 do 24 roku życia. Opiekę nad nimi sprawują dorośli szefowie, w duchu bezinteresownej służby.

Skauci Europy są stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają również status katolickiego prywatnego stowarzyszenia wiernych świeckich oraz organizacji pożytku publicznego.

Więcej szczegółów: www.skauci-europy.pl

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA