nr 18/2007
ks. Zbigniew Kapłański

Krople życia

Dodano: 3 październik 2007 r.

Różaniec bywa nazywany streszczeniem Ewangelii, bo treścią poszczególnych tajemnic są najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa - w teologii mówimy "wydarzenia zbawcze". To, co powiedział i zrobił Jezus Chrystus, Ewangeliści skrupulatnie opisali, abyśmy szukali w tych słowach odpowiedzi na nasze pytania, abyśmy mogli korygować nasze postępowanie i przypominać sobie Boże obietnice.

Gdy poznawałem tajemnice teologii biblijnej najbardziej zafascynował mnie - dla mnie zupełnie nowy - sposób współczesnego patrzenia na Stary Testament. Otóż to wszystko, co opisują pisarze Starego Przymierza, nabiera zupełnie nowego znaczenia w świetle nauczania i przykładu życia Chrystusa. Każda chwila, każde słowo znajduje w Orędziu Nowego Testamentu dopełnienie, wyjaśnienie, rozwiązanie. Oczywiście nie zmienia to faktu, że i dzisiaj te dawne wydarzenia mogą nam wiele tłumaczyć i pomagają odróżnić dobro od zła.

U progu różańcowego miesiąca chciałbym zaproponować takie zamyślenie nad wybranymi wydarzeniami Starego Testamentu, które pomaga dostrzec ich ponadczasowość, nieustającą aktualność.

Tajemnice Radosne

Zwiastowanie. Maryja uczy nas przyjmowania woli Bożej

Przypomnijmy sobie postać Mojżesza, który po ucieczce z Egiptu osiadł na ziemi Madianitów i ożenił się z córką ich kapłana, Jetry (Wj 3). Pewnego dnia ujrzał płonący krzew, z którego Pan Bóg przemówił do niego, wzywając do tego, aby stanął na czele narodu izraelskiego. Mojżesz wymawiał się trudnościami w wymowie (Wj 4, 10), szukał usprawiedliwienia. Pan Bóg wszystkiemu zaradził, przekonał Mojżesza, który podjął wskazaną misję.

Maryja zapytana o to, czy podejmie się misji Matki Syna Bożego, tylko chciała się upewnić, czy anioł (posłaniec) rzeczywiście przyniósł swe orędzie od samego Boga. A potem... "Oto ja, służebnica Pańska..." (Łk 1, 26 nn).

Każdy z nas pyta, szuka, niekiedy błądzi. Najlepszą drogą jest praca nad taką wrażliwością sumienia, aby odpowiadać, jak Maryja. Aby w każdej chwili widzieć kierunek Bożego wezwania.

Można też rozważyć powołanie Gedeona (Sdz 6), Izajasza (Iz 6) albo Ezechiela (Ez 2-3).

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Rut po śmierci swego męża, syna Noemi, wdowy po Elimeleku, mogła, zgodnie z tamtejszym zwyczajem, wrócić do swych rodziców, oczekiwać nowej propozycji małżeństwa. Kochając jednak swą teściową, która pozostałaby samotna, nie opuściła jej, podtrzymując starszą kobietę na duchu, pomagając jej w prostych, codziennych sprawach (Rt 1).

Maryja przez góry pobiegła do starszej krewnej Elżbiety, by przynieść jej ulgę.
Spotykając człowieka mogę zawsze zadać sobie pytanie, w czym mogę mu usłużyć.
Może też warto przeczytać o wizycie Eliasza u wdowy, wizycie, która przyniosła ratunek (1 Krl 17).

Narodzenie Pana Jezusa

Pan Bóg stwarzając człowieka (Rdz 1-2) dał mu życie i obdarował go wolną wolą. Powierzył mu opiekę nad światem. Mojżesz został uratowany dzięki bohaterstwu swych najbliższych, którzy zaufali Bożej Opatrzności (Wj 2). Święty Józef z Maryją ufali Opatrzności, nie zrażając się ludzką obojętnością. Wiedzieli, że każde życie jest darem Pana Boga.

Musimy modlić się za tych, którzy myślą, że mają prawo do życia jakiegokolwiek człowieka, a jeśli mamy możliwość - to pomagać ludziom otoczonym obojętnością.

Ofiarowanie Pana Jezusa

Izraelici byli przekonani, że tylko kobieta, która ma dzieci, jest otoczona błogosławieństwem Boga. Dlatego Anna, żona Elany, prosiła ze łzami w oczach o syna, a skoro narodził się Samuel, to ofiarowała go na służbę Panu Bogu, do świątyni (1 Sm 1).

Święty Józef z Maryją wiedzieli, że Jezus jest Synem Boga, składając za Niego ofiarę jednocześnie podjęli się wychować Go dla Pana.

Nikt nigdy nie jest niczyją własnością, a znakiem prawdziwej miłości jest przybliżanie człowieka do Boga. Chęć posiadania kogoś dla siebie zawsze obróci się przeciw nam.

Można też przeczytać o wielkiej ufności Abrahama (Rdz 22).

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Prorok Jonasz nie zaznał spokoju, póki nie zabrał się za wypełnianie misji zleconej mu przez Boga (Jon 1-2).

Pogański król Cyrus w prawości swego serca umiał odnaleźć wolę Boga i zezwolił na powrót Izraelitów do swej ziemi, nawet pomógł im w odbudowie świątyni (Ezd 1).

Maryja z Józefem dopiero wtedy odnaleźli Jezusa, gdy przestali Go szukać wśród ludzi.

Każdy człowiek, choćby jeszcze nie znał Pana Boga, może być szczęśliwy przez spełnianie Jego woli, jeśli tylko nie jest przekonany, że wie lepiej, co jest dobre, jeśli ma czyste intencje.

Tajemnice światła

Chrzest Pana Jezusa

Prorok Amos jest wybrany do głoszenia "wyroków Pańskich" (Am 7, 14), Gedeon do przewodzenia walką (Sdz 6, 11-40) poza ludzkim przewidywaniem.

Dawid nie został wezwany przez ojca, gdy prorok Samuel poprosił o przedstawienie mu wszystkich synów, a właśnie Dawida Pan wybrał na króla (1 Sm 16).

Najważniejszym w świecie powołaniem była misja Chrystusa - Syna Bożego, misja, której spełnienie rozpoczęło się od chwili Chrztu w Jordanie.

Każdy człowiek ma swoje zadanie na tym świecie, nad każdym Pan Bóg podczas Chrztu wypowiada słowa "To jest Mój syn umiłowany".

Pan Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej

Gdy Mojżesz posłał zwiadowców do Ziemi Obiecanej (Lb 13), aby obejrzeli kraj przeznaczony dla Narodu Wybranego - oni wrócili przerażeni siłą mieszkańców tej ziemi. Jedynie Jozue i Kaleb twierdzili, że skoro Pan ich tam posyła, to również pomoże go zdobyć.

Słowa Maryi "uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie" wskazują, że Jezus Chrystus ma moc, która pozwala przekraczać to, co dla człowieka niewykonalne.

Ufając Panu Bogu nigdy nie ulegnę przerażeniu, nie będę pokonany przez strach.

Wezwanie do nawrócenia i nauczanie o Królestwie Bożym

Józef, syn Jakuba-Izraela, sprzedany przez braci handlarzom niewolników, został potem wielkorządcą Egiptu (Rdz 37dk). Gdy bracia przyjechali tam, aby kupić żywność, a on dał im się poznać - stajemy się świadkami sceny pełnej miłosierdzia - Józef nie tylko wybacza braciom, ale nawet widzi wolę Bożą we wszystkim, co go spotkało. Jest to zapowiedź chrystusowego orędzia o Miłosierdziu Boga.

Nauka Ewangelii pokazuje nam, jak na zło odpowiadać dobrem, jak wobec niesprawiedliwości zachować czyste serce, wolne od wrogości, otwarte na miłość.

Ewangeliczne myślenie zapowiada też scena, w której Dawid, ścigany przez Saula opanowanego szaleństwem, nie korzysta ze sposobności, aby pozbyć się wroga (1 Sm 24).

Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor

Pan Bóg czasem chce się spotkać z człowiekiem osobiście, czasem przez wydarzenia daje nam znaki. On zmienia imię (czyli jak wierzono w kulturze semickiej zmienia życiowe zadanie człowieka), jak na przykład Abrama (Rdz 17) czy Jakuba (Rdz 32).

Izraelici byli pewni, że każdy, kto spotka się z Panem Bogiem, natychmiast umrze. Mojżesz - wezwany na spotkanie z Panem - wracał z jaśniejącą twarzą (Wj 34, 29-35).

Wobec Piotra, Jakuba i Jana Jezus ukazał swą chwałę, by mocniej uwierzyli, by ich serca były przygotowane na czas Jego Męki.

Każda chwila, w której przeżywamy "dotknięcie" Boga, ma nas umocnić na dni trudu, walki, dać siłę do opowiedzenia się po stronie Pana i Jego Prawa.

Ustanowienie Eucharystii

Opowieść o Zuzannie (Dn 13) jest przykładem niesprawiedliwego oskarżenia wypowiedzianego przez starców opanowanych pożądaniem, tzw. Pieśni Sługi Jahwe wprost zapowiadają odkupieńcze cierpienia Chrystusa (Iz 42, 49, 50, 52), a ofiara tajemniczego Melchizedeka (Rdz 14, 18-19) zapowiada przedziwną rolę chleba i wina.

Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy mocą Swego Słowa w chlebie i winie pozostawia nam Swą Ofiarę, która przynosi odkupienie, wybawienie z win.

Mamy się stawać Eucharystią, uczyć się doświadczać niesprawiedliwości w taki sposób, aby na sobie przerwać łańcuch zła, nieść dobro w zwycięski sposób, bo największym zwycięstwem jest zapanowanie nad chęcią odwetu.

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

św. Jan Bosko

Ksiądz Bosko na polecenie papieża Piusa IX, spisał dzieje pierwszych 40 lat swego życia....

11,88 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

książka

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

opowiadania dla ducha

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł