Dorota Frączek

Kto napisał Biblię?

Dodano: 31 styczeń 2004 r.

Na lekcjach religii, zwłaszcza przed sakramentem bierzmowania, uczymy się, że pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Świętego natchnieni. Przede wszystkim jest to sprawa wiary i nigdy nikt nie zdoła udowodnić, że właśnie ta, a nie inna księga jest natchniona. Można jednak wysuwać argumenty przemawiające za niezwykłym fenomenem tej Księgi.

Biblię charakteryzują pewne cechy, które sprawiają, że jest to Księga jedyna w swoim rodzaju. Pierwszym takim fenomenem jest czas powstania. Księgi Starego Testamentu powstawały na przestrzeni ponad tysiąca lat. Pierwsze teksty zostały wyryte na tabliczkach glinianych i pochodzą z XIII w. przed Chrystusem. Inne teksty pochodzą z II w. przed narodzeniem Pana. Natomiast teksty Nowego Testamentu powstawały od zmartwychwstania do końca I wieku, a według niektórych badaczy, do końca wieku II. Żadna księga nie była pisana przez tak długi okres, jak Biblia. Na przykład Koran, święta księga Islamu, została napisana pod dyktando Proroka Mahometa, który nie dokończywszy przekazywania swoich wizji, zmarł. Ostateczna redakcja dokonana z inicjatywy Osmana polegała na uporządkowaniu zapisków według długości sur (od najdłuższej do najkrótszej). Przekaz treści jest zatem chaotyczny i nieuporządkowany.

Drugim fenomenem Pisma Świętego jest spójność. Biblia była pisana na przestrzeni wielu wieków przez autorów, którzy żyli w różnych epokach kulturowych, w czasach o różnym poziomie cywilizacyjnym i różnej mentalności, a także różnej sytuacji politycznej. Wielu z nich nie znało ksiąg napisanych wcześniej przez innych autorów, a jednak wszystkie te teksty tworzą jedną spójną całość, wzajemnie się uzupełniając. Na przestrzeni tak długiego czasu formowania się Pisma stale i z niezwykłą konsekwencją przejawia się ta sama idea Boga miłującego i zbawiającego. Wszystkie dydaktyczne opowiadania biblijne, a także wydarzenia historyczne opisane na kartach Starego i Nowego Testamentu zajmują sobie właściwe miejsce, tworząc logikę przekazywanej nauki. Szczególnie zaś Stary Testament w niezwykły sposób dopełnia się w Nowym Testamencie.

Hinduskie wedy także powstawały na przestrzeni kilku stuleci (jednak znacznie krócej niż Biblia, bo około osiem wieków), jednak nie znajdujemy tam jednorodnej nauki ani pod względem poglądów religijnych, ani filozoficznych. Np. w jednej z wedyjskich ksiąg - Rigwedzie znajdujemy około trzydziestu bogów z Indrą na czele, podczas gdy w innej wedyjskiej księdze - Upaniszady głównym bogiem jest Pradżapati.

Innym fenomenem Pisma Świętego jest także treść. Choć poszczególni autorzy wywodzili się z konkretnej kultury, to jednak treści, które spisywali, posługując się współczesnym sobie językiem, wyrastały ponad mentalność ich epoki. Przykładem może być opis stworzenia człowieka, gdzie kobieta przedstawiona jest jako równa mężczyźnie w czasach, kiedy była traktowana raczej na równi ze zwierzętami. Cała treść Pisma Świętego to realizacja PROTOEWANGELI, czyli pierwszej zapowiedzi przyjścia Zbawiciela, to radosne oczekiwanie na powrót do utraconego Raju, to historia ludzka, w którą wplata się w historia Boska. Treść Pisma Świętego to nie jakaś epopeja o Bogu lub zbiór zakazów i nakazów - to Historia Zbawienia, przez którą Bóg objawia się jako miłujący Ojciec.

Te i inne jeszcze fenomeny Pisma Świętego pobudzają do refleksji nad wspaniałością tego dzieła. Naiwne byłoby sądzić, że ta niezwykła logika i spójność treści to tylko przypadek. To tak, jakby powiedzieć, że film nie ma swojego reżysera, lecz powstał z przypadkowych klipów.

Jeszcze jeden argumencik Jeśli wierzę, że istnieje Bóg, to tym samym zakładam, że istnieje istota doskonała. Do doskonałości należy taka cecha jak nieskończona miłość. Miłość zaś nakazuje poznanie. Jeśli zatem istnieje Bóg, który kocha, to z miłości tej wynika fakt, że daje nam siebie poznać. Któraś zatem z religii na świecie musi być prawdziwa, przez którą to właśnie Bóg nam się objawia. Jeśli religia, to i księga. Z pewnością księga napisana pod natchnieniem Bożym musi być niezwykła.

Młodzież często zadaje pytanie: "A skąd możemy wiedzieć, że Pisma Świętego ktoś sobie nie wymyślił?" Pytanie to wynika z czystej ignorancji wiedzy historycznej. Historia sama daje odpowiedź. Jeśli ktoś zna proces powstawania Pisma Świętego, nie postawi takiego pytania. Bardziej wnikliwych zachęcam do sięgnięcia po literaturę na ten temat.

-----------------------------------------
Przeczytaj:
Poznajmy Adama i Ewę
Psychologia pokusy - wąż kusiciel

Tagi: Biblia
Reklama
Portret użytkownika pol
pol (anonimowy), 20 listopad 2017 r.

DLACZEGO 5 TYSIĘCY LAT TEMU ŻYDZI NAZWALI SIĘ NARODEM WYBRANYM, TO TAK JAK HITLER TEŻ UWAŻAŁ NIEMCY ZA NARÓD WYBRANY , A INNE NARODY SĄ DLA NIC NIE WARTE . W STARYM TESTAMENCIE OPISUJE SIĘ WYDARZENIA , KTÓRE MIAŁY MIEJSCA W POKOLENIACH ŻYDOWSKICH TO DLACZEGO JAK MY POLACY NIE JESTEŚMY ŻYDAMI MAMY CZCIĆ TE ICH PISMO CZYLI KRONIKI Z ICH ŻYCIA. A KOŚCIÓŁ RZYMSKI POWSTAŁ W 312 ROKU NASZEJ ERY PO TO ŻEBY MIEĆ WŁADZĘ NAD LUDŻMI I WYKORZYSTAŁ
NAUKI JEZUSA DO SWOICH NIECNYCH CELÓW,ŻEBY LUDZIE BYLI POSŁUSZNI I SIĘ BALI I KASĘ DAWALI .STRASZĄ PIEKŁEM ,DIABŁAMI I LUDZIE SIĘ BOJĄ BO Z NATURY SIĘ BOJĄ I ŁATWO JEST NIMI MANIPULOWAĆ

Portret użytkownika Kamill
Kamill, 1 grudzień 2017 r.

Witaj,

1. Izrael został Narodem Wybranym, bo tak chciał Bóg. Równie dobrze nie musieli wychodzić z ziemi egipskiej i mogli pozostać niewolnikami Egipcjan aż do dziś. Stało się inaczej. Izrael nie uważał się za lepszych za innych, nawet w Piśmie Świętym jest o tym mowa, że Bóg wybrał Izrael, bo był najmniejszym i najlichszym spośród innych. Kwestia Bożego wybrania.
2. Niemcy sam uznali się za wyróżnionych, a nie byli najlichszym narodem, i tak, mieli innych w pogardzie, zgodnie z ich własną doktryną, która z Bogiem nie miała nic wspólnego. Wierzyli sami w siebie i w swoje nieprzemijające zdolności.
3. No Naród Wybrany to tylko część historii w Piśmie Świętym. Znajdują się tam wzmianki i historie innych narodów również, a dopiero potem historia objawienia, Bożego Wybrania narodu, z którego ma przyjść Mesjasz. Niczym Izrael sobie na to nie zasłużył, ale Bóg doprowadził do końca sprawę. A ponieważ ta historia upadku dotyczy każdego człowieka, może być czytana również w Polsce.
4. Kościół rzymski nie powstał w 312 r. Odrzucając nawet wiarę, to i tak Kościół został założony w Palestynie, w Jerozolimie w I wieku, ok. 30 roku i dość szybko rozprzestrzenił się po całym Cesarstwie. Gdyby tak nie było i Kościół były założony ze strukturami po 312 r., to nie byłoby prześladowań przez trzy wieki ludzi, którzy mianem chrześcijan się określali. Bo skoro Kościół nie istnieje, to nie można zabić jego biskupa czy innego wyznawcy, bo nie istnieje ktoś taki.
5. Prawda o piekle raczej potwierdza się w tych drukowanych literach. Gdyby nie istniała nienawiść i wrogość wielu grup wobec Kościoła, to piekło by nie istniało, byłoby nader niepotrzebnym miejscem. A dopóki każdy może wybrać, czy kogoś kocha czy pluje na niego z nienawiści, to raczej potwierdza się fakt, że piekło istnieje, abstrahując od innych argumentów.

Światła Ducha Świętego!

Portret użytkownika RedaktorKamil
RedaktorKamil (anonimowy), 2 wrzesień 2015 r.

Witajcie!

Odpowiem hurtem na Wasze niepodpisane komentarze dotyczące Pisma Świętego.

Chrześcijanie wcale nie mówią "bo tak jest i koniec", tak mówią zazwyczaj ludzie, którzy czegoś nie wiedzą, którzy sami nie zgłębiali Pisma Świętego. Jasne, że zawsze można wyrwać z kontekstu jakiś fragment i powiedzieć: "ojej, Bozia jest zła", bo karze. W Waszej argumentacji brakuje przede wszystkim wiedzy o grzechu -> to grzech oddziela człowieka od Boga, a nie Bóg się oddala od człowieka. Dopiero taka perspektywa sprawia, że człowiek zaczyna dostrzegać, jak dramatyczne, a jednocześnie jak istotne, jest położenie człowieka w dziele Zbawienia.

Bóg kocha tak samo w ST i NT. Jedyna różnica polega na tym, że w ST ludzie byli poddani Prawu, a w NT są usprawiedliwieni przez wiarę w Syna Bożego, który umarł na Krzyżu i Zmartwychwstał. Nie trzeba wielu przykładów, by zauważyć na kartach ST postaci, którym Bóg pomagał, choć tak samo były grzeszne jak inni: Judyta, Jakub, Józef, Abraham, Tobiasz, Hiob itp. ST wprowadza nas całkowicie w NT - w pełne objawienie siebie Boga człowiekowi. To niezwykle ważne.

Co do świecenia przykładem => każdy chrześcijanin jest przedstawicielem Kościoła, natomiast kapłaństwo hierarchiczne jest potrzebne do sprawowania i udzielania Sakramentów. Natomiast poza tą drobną rzeczą (choć niektóre sakramenty mogą udzielać też chrześcijanie na mocy Chrztu św.) nie ma żadnej różnicy między tzw. ludem a kapłanami. I w tym momencie KAŻDY powinien świecić przykładem biblijnego świadectwa.

Światła Ducha Świętego, który oświeci, by spojrzeć na to wszystko z ogromną miłością, by zobaczyć tę miłość Boga do człowieka w Piśmie Świętym. :)

Kamil

Portret użytkownika Ty! Człowieku myśl sam!
Ty! Człowieku myśl sam! (anonimowy), 29 sierpień 2015 r.

Biblia została spisana przez człowieka. A człowiek skłonny jest do nadinterpretacji, kierowania się własnym interesem i ubarwianiem zdarzeń. A przedstawiciele Kościoła winni chrześcijanom służyć przykładem, wzorem nauk biblijnych, stróżować Bożym przykazaniom, a raczą nas ogólnym zniesmaczeniem i całą paletą wątpliwości. Przykre i obrzydliwe w ogólnej obserwacji wydarzeń bieżących.

Portret użytkownika Anonymous
Anonymous (anonimowy), 26 kwiecień 2014 r.

"Skąd wiadomo że biblii ktoś sobie nie wymyślił?" - to pytanie wynika z ignorancji? Poważnie?

z ignorancji to wynika odpowiedź na nie:
Biblię wymyślił bóg, człowiek ją tylko napisał.

Portret użytkownika Anonymous
Anonymous (anonimowy), 26 kwiecień 2014 r.

Brednie, biblia wyraźnie pokazuje dwa spojrzenia na chrześcijańskiego boga. Stary testament to historia o złym bogu, którego trzeba się bać, o bogu który zsyła plagi, podpala miasta, zalewa potopem. Nowy testament spisany DŁUGO PO śmierci Jezusa opisuje boga, który kocha wszystkich, prostytutki i oprawców. Chrześcijanie najpierw byli sektą, to było odwrócenie się od dotychczasowej wiary w żydowskiego boga a potem biblia była przepisywana przez średniowiecznych zakonników pod kluczem więc argument o spójności jest tak słaby, że wypadało by jakoś uzasadnić inaczej niż "tak jest i koniec". Ale ten typ argumentacji chrześcijanie akurat lubią, nie dziwi mnie to.

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Obraz 20x30 cm został wydrukowany na płótnie bawełnianym CANVAS (100% bawełny, 360 g/m2)...

85,00 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Różaniec przemienia życie, a lektura tej książki przemienia sposób myślenia o różańcu....

27,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

św. Jan Bosko

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Trzy części legendarnego komiku o św. Janie Bosko tym razem w wersji kolorowej!

33,00 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

książka

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

opowiadania dla ducha

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

"Życie według jutrzenki" jest już szesnastym tomikiem z serii „Krótkie opowiadania dla...

12,90 zł

365 krótkich opowiadań, historii i złotych myśli, które dotychczas były porozrzucane po...

38,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

Ta książka mówi o grzechu i chrześcijańskim przebaczeniu w taki sposób, aby ułatwić...

15,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł