nr 71
Terry Bork

O modlitwie za miasto i kraj

Dodano: 16 marzec 2009 r.

W kolejnym odcinku naszego cyklu "O modlitwie" swoim doświadczeniem dzieli się Terry Bork - amerykańska charyzmatyczka zaangażowana w dzieło Ewangelizacja 2000, członek Legionu Maryi, a zarazem pracownik Białego Domu w Waszyngtonie. Poprowadziła w Polsce całodniową sesję wstawiennictwa dla animatorów grupy Odnowy w Duchu Świętym "Zwiastowanie".

Czy potrafisz sobie wyobrazić świat, w którym chrześcijanie modlą się tylko o sprawy im najbliższe, a wszystko to, co znajduje się poza obrębem ich własnego życia pozostawiają niechrześcijanom? Chyba lepiej sobie tego nie wyobrażać... Dlatego posłuchajmy dzisiaj słów św. Pawła, który przypomina swojemu umiłowanemu uczniowi Tymoteuszowi, jak i za kogo ma się wstawiać:
"Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1 Tm 2, 1-2).

Co za niesamowita misja powierzona nam przez Boga! Czy wiesz, że będąc dziedzicami Królestwa Bożego, mamy autorytet - i odpowiedzialność - by modlić się za tych, którzy nami rządzą? Zachęcam was więc, bracia i siostry, abyście zajęli swoje pozycje jako współdziedzice Jezusa Chrystusa i modlili się w mocy Ducha Świętego za sprawujących władzę w waszym mieście, za pracowników pogotowia, lekarzy, prawników, dyrektorów szkół, policjantów i rodziny. Gdy podejmiecie modlitwę za znanych wam przedstawicieli władzy, za tych, którzy zajmują różne stanowiska w urzędach - zobaczycie zmiany, które was zdumieją i zachęcą do kontynuowania takiej modlitwy.

Pozwólcie, że powiem wam, jak rozpocząć takie wstawiennictwo, ponieważ modląc się w ten sposób świadomie wkraczacie na teren walki duchowej.

Rozpoznanie terenu

Postarajcie się dotrzeć do historii twojego miasta i odszukaj, co wydarzyło się w nim w przeszłości a jakie problemy duchowe istnieją w nim obecnie. Może to być np. nasilony alkoholizm, rosnąca fala narkomanii, wysoki odsetek rozwodów, konflikty etniczne itp. A potem poszukajcie w Piśmie Świętym modlitw odnoszących się do tego typu walki duchowej, aby stawić czoła rozpoznanym problemom. Na początek polecam Księgę Daniela rozdział 9. lub Księgę Nehemiasza (Ne 9) i Ezdrasza (Ezd 9). Módlcie się modlitwami Nehemiasza, podstawiając w miejsce Jerozolimy nazwę swojego miasta. Nehemiasz był wielkim orędownikiem miasta swoich przodków, Jerozolimy, więc w jego księdze znajdziemy kompletny kurs walki duchowej. Jak sobie pewnie przypominacie, Nehemiasz rozpoczął odbudowę murów Jerozolimy, ale nieprzyjaciel pod osłoną nocy zasadzał się, żeby zburzyć to, co zostało zbudowane w dzień. Nehemiasz wyposażył więc swoich budowniczych, tak że pracowali na murach w jednej ręce dzierżąc narzędzia murarskie, a w drugiej broń, by móc obronić się przed nieprzyjacielem. Podobnie i my możemy wykonywać swoje codzienne prace, równocześnie prowadząc walkę duchową - modląc się o rozbrojenie twierdz, które zdołał wznieść nasz nieprzyjaciel.

Podczas sesji "Jak modlić się za bliskich" uczyliśmy się modlić za nasze dzieci i małżonków, oddając Bogu obietnice, które On sam złożył nam na kartach Pisma Świętego. Podobnymi obietnicami możemy modlić się za uczniów jakiejś szkoły, za swoją wioskę lub miasto i za cały kraj.

Boża pomoc dla miasta

Za każdym razem, kiedy lecę samolotem do jakiegoś miasta w Stanach, w imię Jezusa przejmuję autorytet nad wszelkimi demonicznymi duchami w tym mieście. Modlę się, żeby anielska armia Boża przypisana temu miastu, obroniła je przed wysiłkami szatana, który pragnie mu szkodzić. Tak jak każdemu z nas Bóg przydzielił anioła stróża, aby go strzegł, tak każdemu miastu i krajowi Bóg dał do ochrony anielską armię. Jeśli w jakimś mieście następuje kryzys duchowy, staje się ono twierdzą trudną do zdobycia i tylko mocą Ducha Świętego może być ona zburzona. Stanie się to, jeśli za miasto podjęta zostanie modlitwa wstawiennicza. Bóg jest tysiąckroć potężniejszy niż nieprzyjaciel naszej duszy. My sami zostaliśmy nazwani solą ziemi, więc nie możemy nigdy liczyć na urlop od walki duchowej i na czas złożenia broni. Podczas pierwszej sesji wspominałam jak potężną bronią jest różaniec. Czy wiecie, że podczas II wojny światowej była taka wioska we Francji, którą przed pacyfikacją uchroniła modlitwa? Gdy wioska otoczona została przez nazistów, tej nocy jej mieszkańcy obawiali się, że następnego dnia rankiem nastąpi atak. Podjęli więc decyzję, że przez całą noc każdy z nich będzie odmawiał różaniec i prosił Matkę Najświętszą o interwencję. Przyszedł poranek i... Niemcy nie przekroczyli bram wioski, nie zbliżyli się nawet do niej. Dlaczego? Dlatego że mur duchowej obrony został wzniesiony przez modlitwy tych ludzi. Także i wy możecie zrobić coś podobnego wobec swojego miasta i kraju. Módlcie się więc za swojego prezydenta, imiennie (czy wam się on podoba czy nie), także wymieniajcie przed Panem nazwiska członków parlamentu. Jeśli wiecie, że ustalają prawa, które nie są Boże, módlcie się za nich. Powiedzcie szatanowi, że nie zgadzacie się na to. Piszcie listy do swojego przedstawiciela w Parlamencie, żeby wiedział, że nie aprobujecie tego, co tam jest podejmowane. Nie zostawiajcie tego zadania tym, którzy zajmują wyższe stanowiska niż wy, lub tym, którzy - jak sądzicie - są pobożniejsi od was. To jest twoja odpowiedzialność przed Bogiem, aby zrobić wszystko co w twojej mocy, by obecna sytuacja uległa zmianie. Zrób użytek z tych talentów i tej pozycji, w jakiej Bóg cię postawił.

Narody świata

Bóg powołał także zastępy aniołów, aby strzegły narodów, więc szatan stara się posyłać swoje "duchy terytorialne", by szkodziły mieszkańcom poszczególnych krajów. Dlatego mamy wzywać tę Boża armię, aby przybyła nam na pomoc i wypełniła swoje błogosławione zadanie. Jeśli nie wstawiamy się za naszymi wspólnotami i całym naszym krajem, ograniczamy interwencję sił anielskich pragnących przyjść nam z pomocą.

Bóg wybrał właśnie ciebie, aby cię uczynić swoim świadkiem, zgodnie ze słowami z Ewangelii św. Mateusza: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 19-20). Podobnie jak Maryja powiedziała swoje "fiat" archaniołowi Gabrielowi, tak i my musimy swoje "tak" wypowiedzieć Jezusowi i pozwolić Mu, aby posłużył się nami przeprowadzając swoje "żniwo". Czy chcesz się w to zaangażować?

Tłum. Anna Lasoń-Zygadlewicz

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Argumenty dla wierzących. Odpowiedzi dla poszukujących.

29,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Kalendarz kieszonkowy składa się z dwóch części: terminarza oraz modlitewnika, w którym...

9,00 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

książka

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

W książce "Bohaterska Piątka", którą ponownie oddajemy w ręce czytelników, ks. Leon...

19,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Ta książka wprowadza najmłodszych w modlitwę jeszcze głębiej. Przybliża różne jej formy i...

24,90 zł

opowiadania dla ducha

Ta książeczka pragnie opowiedzieć najmłodszym o pięknie i znaczeniu Eucharystii....

12,20 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Książka jest zbiorem opowiadań na poszczególne dni adwentu i w ten sposób przygotowuje do...

27,52 zł

Kolejna pozycja z serii ilustrowanych książek autorstwa B. Ferrero, zawierająca małe...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł