24/2013
Małgorzata Szewczyk

"Przegrany" sakrament?

Dodano: 13 czerwiec 2013 r.

Młodzież nie słyszy ani nie czuje szumu wiatru, nie widzi też języków ognia. Czy wobec tego podczas bierzmowania nie wydarza się nic nadzwyczajnego?

...ciąg dalszy

Znamię na całe życie

„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” – te słowa biskupa towarzyszą gestowi włożenia rąk na bierzmowanego, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego. Wymowne jest też namaszczenie krzyżmem św. Nakreślenie znaku krzyża na czole symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego.

Dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności... we wszystkich katalogach darów Ducha Świętego pierwsze miejsce zajmuje właśnie rozum. Ukazuje to, jakimi drogami Duch prowadzi człowieka i umacnia go w apostołowaniu.
Dar mądrości ma szczególny związek z miłością Bożą. Skłania do kontemplacji rzeczy Bożych i wydawania o nich trafnych sądów. Wszystko, co pozostaje w bezpośrednim związku z Bogiem, nabiera większego uroku. Stąd mądrość nazywana jest też niekiedy „umiejętnością serca”. Mądrość towarzyszy też aktom wiary. To dzięki niej wiara przybiera na swojej mocy i jest lekarstwem na wszelkie grzechy. Dar rozumu rzuca wewnętrzne światło pozwalające przenikać prawdy objawione. Pomaga zrozumieć to, co najważniejsze: życie, miłość, śmierć. Jest podstawą tzw. zmysłu wiary, a więc nadprzyrodzonej zdolności trafnego rozumienia prawd wiary. Prostym zaprzeczeniem daru rozumu jest zaślepienie umysłu i zatwardziałość serca.

Dar rady doskonali cnotę roztropności, umożliwiając przyjęcie wprost od Boga praktycznych wskazań, co czynić zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Strzeże nas przed lekkomyślnością i zaufaniem wyłącznie sobie. Dar rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania.

Dar męstwa umacnia wolę w pokonywaniu trudności i czynieniu dobra. Wspiera człowieka na drodze determinacji w działaniu, choćby miało go to wiele kosztować, nawet za cenę cierpienia aż do bohaterskiej śmierci. Daje siłę w różnych trudnych sytuacjach życiowych. To dzięki niemu sakrament bierzmowania nazywany jest też „sakramentem duchowego umocnienia”.
Dar umiejętności pozwala wydawać właściwy, czyli Boży osąd o rzeczach doczesnych. Człowiek wsparty tym darem potrafi dostrzec ślady Boga w stworzeniach, które pochodzą od Boga. Dla ludzi korzystających z tego daru rzeczy stworzone, mimo swego uroku i piękna, stanowią jedynie drogę do Boga. Podobnie jak dar rozumu doskonali przede wszystkim cnotę wiary.

Dar bojaźni Bożej skłania człowieka do przyjęcia postawy dziecięcej wobec Boga, któremu jako najlepszemu Ojcu nie powinno się wyrządzać żadnej przykrości. Pomaga zerwać z grzechem. To dar, który owocuje odpowiedzialnością za siebie i innych.

Dar pobożności ułatwia miłość ku Bogu i ludziom. Przejawia się to w synowskim oddaniu Bogu, wychwalaniu Go i adorowaniu. Ale pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Poznać ją można po wrażliwości, delikatności, serdeczności. Bez daru pobożności modlitwa byłaby nieznośnym ciężarem, a doświadczenia życiowe – niezrozumiałym nękaniem człowieka.

Choć sakrament bierzmowania nazywany jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, to często przyjmują go niedojrzali chrześcijanie. Mimo ignorancji młodych ludzi i najróżniejszej motywacji przyświecającej przyjęciu przez nich tego sakramentu biskupi nie przestają bierzmować. I dobrze, sakrament ten określany jest też przecież jako „pasowanie na świadka wiary”. Świadek to ktoś, kto uobecnia prawdę i zmusza do jakiejś reakcji. Oby zostawiał w młodych coś więcej niż pamięć o tych siedmiu darach Ducha Świętego…

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Biografia bł. ks. Tytusa Zemana jest świadectwem niezwykłej odwagi i bezkompromisowości....

34,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Ta książka mówi o grzechu i chrześcijańskim przebaczeniu w taki sposób, aby ułatwić...

15,90 zł

Książeczka ta zawiera małe historyjki i kilka myśli, maleńkich pigułek mądrości duchowej...

13,90 zł

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

Zebrane w tej książce opowiadania przybliżają Maryję jako wrażliwą i czułą towarzyszkę...

24,90 zł

św. Jan Bosko

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Książka ta nie jest biografią Księdza Bosko, lecz zbiorem faktów i wyjątkowych dokumentów...

35,00 zł

Janków jest całe mnóstwo, ale taki – tylko jeden. Wielu już opisywało jego życie, ale...

18,90 zł

Ta mała antologia powstała z pragnienia docenienia jego nauczania o codziennej modlitwie...

15,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

książka

Ta książka jest biografią św. Jana Bosko: od urodzenia, przez trudne lata dojrzewania,...

29,90 zł

Różaniec przemienia życie, a lektura tej książki przemienia sposób myślenia o różańcu....

27,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

Opowiadania Bruno Ferrero w sposób obrazowy i czuły ukazują różne sytuacje, a ich...

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

opowiadania dla ducha

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

Tytuł tomiku uświadamia, że tym, co naprawdę mamy i czego nigdy nie zostaniemy pozbawieni...

15,90 zł

Ta książka mówi o grzechu i chrześcijańskim przebaczeniu w taki sposób, aby ułatwić...

15,90 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

To kolejna książka z opowiadaniami Bruna Ferrero, która pomaga wejść w świat wiary...

12,20 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł