3(813)
Stanisław Przepierski OP

Rozmyślanie z Maryją na pierwsze soboty miesiąca

Rozmyślanie z Maryją na pierwsze soboty miesiąca

Dodano: 6 marzec 2020 r.

Maryjo, nowina, którą przekazał Tobie św. Archanioł Gabriel, zaskoczyła Cię. Święty Łukasz opisał to tak: „Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało znaczyć to pozdrowienie” (Łk 1, 29). Co Cię tak dotknęło, o Niepokalana? Co w pierwszej kolejności zaczęłaś rozważać? Usłyszałaś przecież jedno krótkie zdanie: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą” (Łk 1, 28). Które z tych określeń miało tak przedziwną moc? Czy wyrażenie: „bądź pozdrowiona”, a może „łaski pełna”, czy wreszcie „Pan z Tobą”? Może wszystkie one zawarte w tym jednym, krótkim pozdrowieniu miały tak wielką moc znaczeniową, olśniewającą duchowo?

Próżno nam to zgłębiać bez pomocy Ducha Świętego oraz bez
uwzględniania i doświadczania Twojego wsparcia. My, żyjący 2 tys. lat po
zwiastowaniu, nie rozumiemy szerokiego kontekstu i niuansów wiary, w jakiej
wzrastałaś, w jakiej kształtowała się Twoja świadomość mających się dopiero
wypełnić najważniejszych proroczych obietnic przyjścia Zbawiciela. One odnosiły
się również do Ciebie jako Jego Matki oraz do całokształtu Jego odkupieńczej
misji. Twoja wrażliwość duchowa i wewnętrzny słuch rozpoznawały bezgranicznie
więcej, niż możemy sobie wyobrazić i się domyślić. Pozwól jednak, Pani, że będę
rozważał tak, jak w tej chwili potrafię.

Pierwsze, co zaskakuje, to słowa pozdrowienia. Bóg
pozdrawia niewiastę! Już samo to jest czymś niezwykłym w całej historii
biblijnej. „Bądź pozdrowiona” rozumie się jako „pokój Tobie”, „ciesz się i
raduj” (jak oddają to słowa Akatystu
ku czci NMP), „jesteś szczęśliwa”. Jeśli tak mówi o Tobie Bóg, to rzeczywiście
może to zaskoczyć i wprowadzić w duchową zadumę. A jeśli doda się: „łaski
pełna”, to przekracza to wszelkie wyobrażenia o własnej kruchości i wykracza
poza ludzką samoocenę dokonywaną w akcie pokory.

Oto Bóg nazywa Cię pełną łaski, tzn. pełną Jego Boskiego
życia. Grecka wersja Biblii stosuje określenie Kecharitoméne. Św. Jan Paweł II tak interpretuje te słowa: „Kiedy czytamy,
że zwiastun mówi do Maryi «łaski pełna», kontekst ewangeliczny, w którym
zbiegają się dawne objawienia i obietnice, pozwala nam zrozumieć, że chodzi
tutaj o szczególne błogosławieństwo pośród wszelkich «błogosławieństw duchowych
w Chrystusie». W tajemnicy Chrystusa jest Ona obecna już «przed założeniem
świata», jako Ta, którą Ojciec «wybrał» na Rodzicielkę swego Syna we Wcieleniu
– a wraz z Ojcem wybrał Ją Syn i odwiecznie zawierzył Duchowi świętości. Maryja
jest w sposób zupełnie szczególny i wyjątkowy związana z Chrystusem i
równocześnie jest umiłowana w Tym przedwiecznie umiłowanym Synu, współistotnym
Ojcu, w którym skupia się cały «majestat łaski». Równocześnie pozostaje Ona
doskonale otwarta w stronę tego «daru z wysokości» (por. Jk 1, 17). Jak uczy
Sobór: Maryja «zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy
z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują go»” (Redemptoris Mater, 8).

Czy zatem zwiastowanie nie otworzyło nagle przed Tobą
bezkresnych horyzontów Bożych planów, objawienia Jego miłosierdzia tak względem
Ciebie, jak przed każdym z nas? Ależ tak! Dokonuje się to w przestrzeni ducha
gotowego na rozmowę z Bogiem i współpracę z Nim. Z kolei określenie: „Pan z
Tobą” wskazuje na Twoje szczególne, Maryjo, miejsce w Sercu i planach Boga.
„Owocem tej miłości jest wybranie (…). Wybranie to jest zatem ze strony Boga
odwieczną wolą zbawienia człowieka przez uczestnictwo w Bożym życiu (por. 2 P
1, 4) w Chrystusie: jest zbawieniem przez uczestnictwo w życiu nadprzyrodzonym.
Następstwem tego przedwiecznego daru, tej łaski wybrania człowieka przez Boga,
jest jakby zaczyn świętości, jakby źródło tryskające w duszy człowieka jako dar
Boga samego, które przez łaskę ożywia i uświęca wybranych. Przez to wszystko
dokonuje się – czyli staje się rzeczywistością – owo «napełnienie» człowieka
wszelkim «błogosławieństwem duchowym», owo «przybranie za synów w Chrystusie» –
w Tym, który jest odwiecznie «umiłowany» przez Ojca” (Redemptoris Mater, 8).

O Maryjo, Ty jesteś dla nas niezawodnym znakiem nadziei,
że nasze życie nie jest skazane na trwanie w grzechu, w beznadziei i
perspektywie wiecznej śmierci. Przez Twoją wierność Jezusowi Bóg daje nam
poznać skuteczność Jego łaski, moc Jego miłosierdzia i wolę naszego wiecznego
życia z Nim. Ty wyśpiewałaś to w Magnificat. Daj nam śpiewać z Tobą całym
naszym życiem, które jest wierne łasce Bożej!

Reklama

Dodaj nową odpowiedź

Image CAPTCHA
Sklep

polecamy

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

"Do Canossy i z powrotem" to zbiór ciekawostek i dykteryjek zaczerpniętych z dwóch...

24,90 zł

Jak dobrze i mądrze budować relację z nastolatkami? Jak dojrzale rozmawiać z tymi,...

38,90 zł

Proponujemy, aby przez cały 2021 rok towarzyszyły nam fragmenty snów św. Jana Bosko....

8,50 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Bohaterowie tomiku ciągle się czegoś uczą. Czasami przypominają sobie, że mają serce,...

12,90 zł

św. Jan Bosko

Dzieje św. Jana Bosko w pigułce ‒ tak można opisać tę bardzo syntetyczną biografię...

24,90 zł

Albumowe wydanie biografii św. Jana Bosko zawierające zdjęcia archiwalne Świętego. Po...

18,90 zł

Z typowej, niektórzy powiedzą banalnej, biografii Świętego Lodovico Gasparini (reżyseria...

4,99 zł

Napisano kiedyś, że mówienie o życiu księdza Bosko bez wspominania jego snów, to jak...

24 zł

Antologia jest niewielkim wyborem tekstów z różnorakich publikacji, wystąpień,...

44,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

książka

Biografia św. Dominika Savio

14,40 zł

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

32 rysunki do kolorowania, które przeprowadzają dziecko przez najważniejsze miejsca i...

5,90 zł

Książeczka zawiera krótkie opowiadania dla ducha i kilka myśli - maleńkie pigułki...

13,90 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

„Wspomnienia Oratorium” św. Jana Bosko są jedną z najbardziej osobistych, być może...

25,00 zł

opowiadania dla ducha

Z serii ilustrowanych książek zawierających małe opowieści oraz refleksje i sentencje....

13,90 zł

Bruno Ferrero próbuje dowieść, że chrześcijaństwo jest najprostszą droga do prawdy, a...

18,00 zł

Książka z opowiadaniami świątecznymi powstała, aby towarzyszyć nam w najmilszym i...

24,90 zł

Ta książka spokojnie idzie pod prąd, sugerując proste i dostępne dla wszystkich sposoby...

18,00 zł

Ze śmiercią spotykamy się wszyscy i wszyscy ją przeżywamy, jednym razem łatwiej, innym...

10,90 zł

W tej książce czytelnik znajdzie 365 krótkich opowiadań. Jedna taka historia na dzień to...

39,90 zł

przypinki

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł

Przypinka o średnicy 37 mm na każdą okazję.

3 zł